PIRELLI CORD

Сфера на дейност: Производство на жила за гуми

местоположение: Slatina, (OT)

повърхност: 21.000,00 mp

Индустриално хале: дизайн и проектиране, общо предприемачество

Работата изпълнена в Слатина за PIRELLI-CORD има референтна стойност.

Големината и важността на проекта ни постави в трудни ситуации, с които се справихме само благодарение на натрупаният през годините професионализъм и опит.

Работата включва повече халета, офис сгради и анекси, като дизайна и структурното проектиране бяха направени от нас, заедно с производството на основите, на първоначално изработените структури и предварително изработеното външно затваряне, както и монтирането им, останалите работи (систематизирането на терена, вътрешното и външно индустриално покритие, канализацията, дограмата, допълнителното бетониране на етажите и т.н.) бяха изпълнени посредством общо предприемачество. При изпълнението на тази работа поставихме изключителен акцент върху естетичното влияние на системата за външно затваряне, като играта на линиите и цветовете можеха да имат важен ефект, като това можеше да повлияе положително на подобряването на работната среда на работния персонал.

© 2018 - Gemina Group

Реализация уебсайт: HASS Web Design