Преместване и Интернационализиране

Ние сме една от фирмите, които избраха да се възползват от предимствата предоставени от тази държава, Румъния, като прехвърлихме част от услугите си и производството си, още през 1997 година, като това че сме още тук е доказателство, че направихме добър избор.

Това е и една от причините, поради която решихме да предоставяме консултантски и пълни услуги за фирмите които искат да се възползват от многобройните предимства, които им предоставя прехвърлянето на дейността им тук.

Защо е интересно ПРЕМЕСТВАНЕТО и ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАНЕТО по-специално в Румъния?

От гледна точка на бизнеса, съществуват многобройни предимства:

Ниски такси, заплати значително по-ниски в сравнение със Западна Европа, по ниски цени на комуналните услуги и за някои суровини; освен това, Румъния е много добри свързана с Европа посредством летища.

Съществуват много чужди фирми, които до днес са дислоцирани в Румъния, като вследствие на това, Румъния заема 2-ро място в света по създаването на дружества с чуждестранен капитал.

Кои обаче са рисковете?

Освен общият риск при бизнеса, основният риск е този, един бизнесмен да дойде в една нова държава и да не знае как да се организира, като вследствие на това да остане блокиран от бюрокрация, в мрежа от необходими разрешителни и формалности, които обаче не са предвидени, фалшиви продажби на терени, незавършващи строителства, като вследствие на това да се стигне до загуба на пари и време.

Тази ситуация обаче, рискува да забави процесът на изграждане на новата компания и да доведе до разочарования на предприемача във връзка с делокализирането и интернационализирането.

За разлика от многобройните консултантски фирми, занимаващи се с големи проучвания в областта, но които нямат никакъв опит в реални ситуации, нашата група е в състояние да предостави цялата необходима подкрепа за да позволи на предприемачите да напредват без спънки в областта на делокализилането и интернационализирането, започвайки с първоначалната оценка на възможностите.

За предприемачът можем да се превърнем в сериозен и доверен партньор през целият период на работите, представлявайки стратегическа подкрепа във всеки един момент и за всяко една изискване, предоставяйки пълна подкрепа, за целият период на оценка и евентуално start-up, за проектирането и разбира се за редуващите се етапи, до започването на дейността в Румъния.

През тези години, делокализирахме самите себе си, като впоследствие помогнахме на други многобройни фирми да се делокализират, натрупвайки голям опит в областта.

Румъния …. значими данни

 • Данъчното бреме е много ограничено
 • Степента на облагане: 16% върху печалбата;
 • Данък върху дивидентите за не резиденти: 16%;
 • Амортизира се цялата движима и недвижима собственост;
 • Ниво на ДДС: 19% от 2017 година (ниво 0% за стоките които се изнасят и за определени услуги)
 • Можете да намерите квалифициран човешки ресурс на много интересна цена;
 • Заплатите с всички включени такси са между 300 и 350 Евро;
 • Липсва тринадесета заплата;
 • Липса на компенсаторни плащания;
 • Други предимства:
 • Ниски разходи за комунални услуги (електроенергия, природен газ …) в сравнение със Западна Европа;
 • По-ниска цена за някои ресурси;
 • Близост до Западна Европа;
 • Стратегическа позиция и връзки между западна и източна Европа;

Услуги GEMINA GROUP

 • Консултантски услуги за оценка на възможностите;
 • Създаването на една фирма;
 • Административна, законова подкрепа и подкрепа за наемането на персонал;
 • Закупуване на подходящи терени за индустриално производство, или предлагането на терени на които може да се строи в индустриалните паркове наша собственост;
 • Архитектурен проект;
 • Получаване на разрешително за строеж;
 • Техническа подкрепа в съответствие с местните нормативи;
 • Създаване на индустриални паркове, фабрики и офиси;
 • Напълно завършени конструкции, с нашите продукти, представлявайки основната дейност на нашето дружество.

Време на започване на една инвестиция  6/10 месеца

 • За 15 дни една фирма е функционална;
 • За 20-45 дни можем да представим един финален проект за строителството на хале или офиси
 • Необходими са 6-9 месеца за получаването на разрешително за строителство и реализиране на инвестицията (приблизителна оценка за сграда от 4000 м²)
 • Необходими са 8-10 месеца за получаването на разрешително за строителство и реализирането на инвестицията (приблизителна оценка за сграда от 10000 м²)

© 2024 - Gemina Group

Реализация уебсайт: HASS Web Design