Сфера на дейност: Производители, дистрибутори на обувки

местоположение: Cluj-Napoca (CJ)

повърхност: 3.000,00 mp

Индустриално хале: дизайн и проектиране, систематизиране на терена, основи, първоначално изработено хале (структура и външни стени) индустриално покритие във вътрешността, дограми, канализация

Индустриалното хале е предназначено за производството на обувки и е изпълнено върху свободен терен (като така се наложи да изпълним и систематизиране на терена), като структурата бе изпълнена в съответствие с изискванията свързани с вътрешното полезно пространство, предназначено за такъв вид дейност, в зависимост от технологичния поток.

Проектирането предполагаше минимално, но ефективно проучване на производствения поток, имайки предвид, че за тава изпълнение нашата фирма изработи основите, първоначално изработената структура на халето, затварянето на периметъра, вътрешното покритие, дограмата и работите по канализацията.

Външният дизайн, включително качествената дограма, бяха избрани с цел създаването на хармонично цяло, като по този начин се получи една референтна за нашата фирма работа.

© 2018 - Gemina Group

Реализация уебсайт: HASS Web Design