Сфера на дейност: Търговия с материали от черни и цветни метали

местоположение: Giroc-Timisoara, (TM)

повърхност: 2.026mp

Индустриално хале: дизайн и проектиране, основи, първоначално изработени елементи за халето (структура и външни стени), бетонирани платформи, индустриално подово покритие, дограма, канализация

Проектът бе реализиран до Тимишоара и се състоеше От построяването на индустриално хале е офис тяло П+1, като предназначението му е складирането и продажбата на материали от черни и цветни метали.

Нашата фирма извърши структурното проектиране, дизайна и изпълнението на този проект, като направи и систематизирането на терена, основите, надземната структура и външните стени, бетонираните платформи и индустриалните подови покрития, както и дограмата, канализацията и покрива.

За този проект, избрахме, вследствие профила на дейността, да разделим двете пространства, самото хале и частта с офиси, като освен това, изтъкнем зоната с офиси с помощта на специални архитектурни елементи.

© 2018 - Gemina Group

Реализация уебсайт: HASS Web Design