Сфера на дейност: Търговия с материали от черни и цветни метали

местоположение: Calarasi (CL)

повърхност: 2.460mp + 4.354mp

Индустриално хале: дизайн и проектиране, систематизиране на терена, основи, първоначално изработени елементи за халето (структура и външни стени), бетонирани платформи, индустриално подово покритие, дограма

Проекта се състоеше от построяването на индустриално хале предназначено за складирането и продажбата на метални и неметални материали.

Нашата фирма извърши проектирането на структурата, дизайна и приложи на практика този проект, изпълнявайки систематизиране на терена, основите, надземната структура и страничните стени, бетонираните платформи и индустриалното подово покритие, както и дограмата.

Бяха добавени, също така елементи на дизайн, посредством играта на цветове и форми на външните стени.

© 2018 - Gemina Group

Реализация уебсайт: HASS Web Design